Referencia lista

icon

Tekintsék meg munkáinkat:

 

 

 

Richter Gedeon Nyrt.

 • Növényüzem: lizinopril-dihidrát gyártására kialakítandó üzem koncepciós terveinek elkészítése
 • Növényüzem: lizinopril-dihidrát gyártására kialakítandó üzem átfogó kiviteli terveinek elkészítése (elkészítettük a Richter Gedeon Nyrt. egyik legnagyobb méretű, és legkorszerűbb tisztatéri és végfeldolgozó üzemének terveit, és tevékenyen részt vettünk a kivitelezésben)
 • csővezetéki szerelési munkák: megvalósulási tervek és PED-es biztonságtechnikai dokumentációk készítése
 • II. üzem: csőhídi felújítások
 • VII-es épület: vákuumgépház rekonstrukciója
 • Tálcás vákuum szárítószekrény tervezése
 • Kémia I. üzem: fedett kármentős tárolótér, sósav és ammónium-hidroxid lefejtő tervezése
 • Kémia I. üzem: hordókimelegítő tervezése
 • Kémia I. üzem: sósavgáz és ammónia zárt rendszerű, kontrollált mennyiségű lefejtésének tervezése
 • Kémia I. üzem: COMBER típusú szűrő-szárító telepítésének tervezése
 • Kémia I. üzem: fedett kármentős tárolótér tervezése
 • Kémia I. üzem: III-as csarnok hűtő-fűtő rendszerének felmérése
 • Kémia III. üzem: tartályok felállítási engedélyezési dokumentációjának elkészítése
 • Kémia III. üzem: 20/1-es autokláv cseréjének és a technológiához kapcsolódó acetilén lefejtő és mosóberendezés telepítésének tervezése
 • Kémia III. üzem: végfeldolgozó tisztaterében lévő kristályosító cseréjének tervezése
 • Kémia III. üzem: nitrogénellátás átalakítása
 • Kalorikus üzem: kazántelepi nyersvízreaktor és mészporsiló anyag- és személyforgalmának biztosítására szolgáló vasszerkezet tervezése, kivitelezése
 • Technológiai Fejlesztési Labor: kromatográfiás oszlopok tervezése és gyártása
 • BKK kromatográfiás labor: GVF desztilláló gépcsoport és R. O. vízkezelő hűtőrendszerének tervezése, kivitelezése
 • BKK kromatográfiás labor: 2 l-es (fém) laboratóriumi szűrőberendezés tervezése, gyártása
 • BKK kromatográfiás labor: oldószerbemérő rendszer tervezése, kivitelezése
 • 0,25 m2-es GMP tálcás szűrő tervezése, gyártása
 • Növényüzem: nitrogéntartály, vezetékrendszer terveinek elkészítése
 • Növényüzem: 3000 l-es szakaszos extraktor új hajtásának a megtervezése
 • Növényüzem: dobszűrő szűrőlepény szedő, továbbító-csiga és kiadagoló rendszer tervezése
 • Növényüzem: 1000 mm-es ELLERWERK centrifuga telepítése
 • ELLERWERK típusú centrifugához dobemelő tervezése
 • Richter Gedeon NYRT. szabadalmaztatott ciklonos szűrő tervezése,gyártása,beépítése
 • Richter Gedeon Dorog, Szintetikus I. üzem kúpos szárító ürítésének tervezése
 • Tanüzemi szárító telepítésének tervezése
 • Kémia III. 14.1. készülék cseréjének tervezése
 • Központi lefejtő oxigénosztó tervezése
 • mélyhűtő közeg szűrésére alkalmas ciklusos szűrő gyártása beépítése
 • Dorogon a Szteroid üzembe vákuumgépek telepítéséhez tervdokumentáció készítése
 • Nyomószűrő berendezés tervezése, hatsági engedélyeztetése és gyártása
 • 20 m2-es Hőcserélő berendezés tervezése és hatósági engedélyeztetése

Chinoin Zrt.

 • autoklávok létesítési engedélyezési tervének elkészítése
 • 130 l-es redukáló reaktor telepítési tervei, létesítési engedélyezési dokumentáció készítése
 • FERRUM centrifuga telepítési dokumentációjának készítése
 • 250 l-es készülék létesítési engedélyezési dokumentációjának elkészítése
 • 500 l-es kúpos szuszpendáló készülék létesítési engedélyezési dokumentációjának elkészítése

Egis Zrt.

 • Kémia III. Kolonna üzem felújítása, illetve áttelepítése (koncepciós terv generáltervezése)
 • 24. sz. tartálypark, hulladékoldószer-tároló tartály technológiai csőkapcsolatainak átalakítása, létesítési engedélyezési tervének elkészítése
 • P jelű sósav tartálypark és vasúti vagonlefejtő, létesítési engedélyezési és átalakítási kiviteli terveinek elkészítése (alvállalkozóként a technológia fő tervezője)

TEVA Zrt.

 • Infúzió üzem nyomástartó rendszerei dokumentációinak elkészítése, hatósági bejelentése
 • Cyto, Lio, Szemcsepp, Injekció üzem és Kazánház nyomástartó rendszerei dokumentációinak elkészítése, hatósági bejelentése
 • Szemcsepp üzem „Contact part” adatbázisának elkészítése, P&ID felülvizsgálata

SANOFI-AVENTIS Zrt.

 • Csőszakasz jegyzék, szerelvényjegyzék, PID rajzolás

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Kft.

 • tálcás szárító távozó levegőjének eltávolítása abszorpcióval
 • homogenizáló tervezése, gyártása

GlaxoSmithKline (GSK) Kft.

 • DC 7860 dekontamináló áttervezése
 • PD biowaste áttervezése

Natural Jacob’s Bio Kft.

 • 40 t/év kapacitású nem szintetikus E vitamin előállítására és annak tovább feldolgozására, valamint E vitamin alapú készítmények gyártására alkalmas üzem koncepciós tervének elkészítése
 • monoglicerid gyártására alkalmas üzem koncepciós tervének elkészítése

Hungarobiomed Kft.

 • Új morfin és szintetikus üzem koncepciós terveinek elkészítése

NERIVA Pharma Kft.

 • Új morfin és Szintetikus üzem Koncepciós terveinek elkészítése
 • Új morfin extrakciós üzem Engedélyezési terveinek elkészítése
 • Új morfin üzem Generál Kiviteli terveinek elkészítése (tervezés alatt)

Ubichem Research Limited

 • tisztatéri labor (GMP kivitelű) tervezése
 • GMP konform „kg-os labor” tervezése
 • Intermedier III. gyártósor kiviteli terveinek elkészítése
 • 34 épület-be telepítendő végfeldolgozó tervezése
 • 1000 l-es Hastelloy készülékhez alacsony hőmérsékletet szolgáltató rendszer tervezése, kivitelezése
 • kültéri gőz távvezeték áttervezése

Genetic Immunity Kft.

 • tisztatéri, félüzemi ampullázó gyártósor koncepciós tervének elkészítése
 • tisztatéri gyártósor engedélyezési dokumentációinak elkészítése

Brenntag Hungária Kft.

 • 2 db KPE veszélyesanyag-tároló tartály telepítése, létesítési engedélyezési terv (alvállalkozóként)
 • közúti lefejtő, kiadó rendszer technológiájának felmérése és átalakítása
 • sósav vagonlefejtő- és kiadó rendszer áttervezése
 • sósav tartálypark tervezése

MTA Kémiai Kutatóközpont

 • az 5-ös épületben kialakítandó GMP üzem és labor Koncepciós tervének elkészítése
 • az MTA Kémiai Kutatóközpont Intézményei (BKI, NKI, SZKI, AKI), az MTA Enzimológiai Intézet és a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet laboratóriumainak, helyiségeinek, eszközeinek a felmérése, az átköltöztetett intézetek területi, fejlesztési, elrendezési igényeinek felmérése, a Q2 épületben kialakítandó egyéb helyiségek, létesítmények, eszközök elhelyezésének felmérése (konyha, étkező, büfé, könyvtár, raktárak, öltözők, tisztálkodó helyiségek), a felmérések és az igények figyelembe vételével az elrendezési, koncepciós terv elkészítése

Glycom A/S (Dánia)

 • MTA KK épületében kialakítandó „kg-os” laboratórium koncepciós tervének elkészítése
 • MTA KK épületében kialakítandó „kg-os” laboratórium kiviteli tervének elkészítése
 • MTA KK V. épület: „kg-os” labor generál kivitelezése
 • 2 l-es GMP kivitelű nyomószűrő tervezése, gyártása
 • 25 l-es mobil szűrő tervezése, gyártása
 • MTA KK V. épület: hidrogénező helyiség terveinek elkészítése
 • MTA KK V. épület: hidrogénező kivitelezése
 • centrifuga kiszolgáló rendszer tervezése, kivitelezése
 • centrifugamosó rendszer tervezése, kivitelezése
 • 25 l-es GMP kivitelű mobil szedő gyártása
 • hidrogénező rendszer kivitelezése
 • labor és „kg-os” labor kiviteli terveinek elkészítése a debreceni Pharmapolis Gyógyszeripari Tudományos Park épületében

Evonik Agroferm Zrt.

 • FERMENTER kapacitásbővítés tervezése

YBG Kft.

 • kísérleti nádmelasz-hígító rendszer tervezése, gyártása (Magyar Cukor, Kaba)
 • kísérleti bekeverő tartály tervezése, gyártása (Magyar Cukor, Kaba)

XELLIA Kft.

 • B 40-es épületben lévő tartálytér statikai tervezése

Olajterv FT Zrt.

 • a XELLIA Kft. telephelyén a B 40-es épületben kiépítendő üzem technológiai gépészeti és épületgépészeti kiviteli tervek elkészítése

DairyÉp Kft.

 • E vitamin és származékainak előállítására alkalmas üzem Projekttervének elkészítése

Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.

 • S-Metoprén gyártás kapacitásnövelő beruházásához kiviteli tervek elkészítése

Coloplast Hungary Kft.

 • új vegyszer vezetékrendszer dokumentációjának elkészítése
 • Hypol rendszer megvalósulási dokumentációjának elkészítése
 • technológiai kiszolgáló létesítmény vegyianyag ellátó rendszerének tervezése

Cső-Montage Kft.

 • anyalúg tartály dokumentációjának elkészítése
 • 3000 l-es szakaszos extraktor javítási dokumentációjának tervezése
 • Richter Gedeon Nyrt., központi tartálypark tartályhűtésének tervezése
 • Richter Gedeon Nyrt., AD központi hűtőtelep metanol-víz hűtőközeg szűrésének tervezése
 • Richter Gedeon Nyrt., tisztatéri centrifuga telepítésének tervezése

Kaposvári Cukor Kft.

 • 98%-os kénsav és 47%-os nátronlúg csővezetéki szállítás megvalósulási dokumentációjának tervezése

BorsodChem Zrt.

 • 120 m3 – es kúpos sós szennyvíz tartály tervezése
 • 475 m3 – es sós szennyvíz tartály tervezése
 • 140 m3 – es kondenzátum gyűjtő tartály tervezése
 • 15 m3 – es gyűjtő tartály tervezése
 • 63 m3 – es cirkulációs tartály tervezése
 • 28 m3 – es toluol gyűjtő tartály tervezése
 • 8 m3 – es kezelt szennyvíz gyűjtő tartály tervezése
 • 14 m3 – es gyűjtő tartály tervezése
 • 1000 m3 – es szűrt sósvíz tartály tervezése
 • 630 m3 – es szűrt sósvíz gyűjtő tartály tervezése
 • 315 m3 – es regenerált szennyvíz tartály tervezése
 • 450 m3 – es sósvíz tartály tervezése
 • 850 m3 – es nátriumhidroxid tartály tervezése
 • Dorr ülepítő kritikus pontjainak statikai, szilárdsági számításainak elkészítése

Tengizchevroil

 • 63 m3 – es evaporátor táptartály tervezése
 • 550 m3 – es tisztított víztartály tervezése
 • 30 m3 – es ivóvíz tartály tervezése
 • 350 m3 – es oldószertároló tartály tervezése
 • 28 m3 – es nátronlúg tartály tervezése
 • 300 m3 – es szennyvíz tartály tervezése
 • 300 m3 – es tároló tartály tervezése
 • 1100 m3 - es nátronlúg tartály tervezése
 • 75 m3 – es metanol tartály tervezése

AGIP KCO

 • 50 m3 – es ivóvíz tartály tervezése
 • 350 m3 – es sótlan víztartály tervezése
 • 63 m3 – es tároló tartály tervezése
 • 230 m3 – es oldószertároló tartály tervezése

ONYX Kft.

 • 300 m3 – es veszélyeshulladék-tároló tartály tervezése (Dorog)

Harkon Zrt.

 • 2000 m3 – es belső úszótetős védőgyűrűs tartály (Dunaföldvár)
 • 2000 m3 – es merevtetős védőgyűrűs tartály (Dunaföldvár)

Holimex Kft.

 • PIAB állvány és betöltő kúp tervezése és legyártása
 • csővezetékbe építhető daráló tervezése és gyártása

POLINVENT Kft.

 • 2500 l-es autokláv tervezése

DUNAFERR-DBK Kokszoló Kft.

 • nátronlúglefejtő rendszer tervezése, kivitelezése

AES Tiszai Erőmű Kft.

 • 20 000 m3 – es tartályok átalakításának tervezése

MOL Nyrt.

 • Bitumenüzem: 1000 m3 – es tartály fenékfűtésének áttervezése

LPG Project Mérnökiroda Kft.

 • Zöldolaj BB Zrt., Növényolaj előállító üzem 2000 m3 –es olajtartályának tervezése

Steel Komplex Kft.

 • tűzivíz vezeték tervezése

Budapesti Vegyipari Gépgyár Rt.

 • AHRG 10 centrifuga kétmozgású hámozó késének tervezése

TAG Kft.

 • abszorbertorony gázbelépő és gázkilépő csonkjainak tervezése

ICN Magyarország Rt.

 • 1000 mm dobátmérőjű tisztatéri homogenizáló tervezése, gyártása (Tiszavasvári)

GÉPTEKO Kft.

 • MOL Rt., tartályrekonstrukcióhoz szilárdsági számítások elkészítése (Százhalombatta)

CEVA Phylaxia Zrt.

 • B2 üzem kapacitás bővítéséhez hűtőrendszer tervezése

C-Profil Kft.

 • 98%-os kénsav és 47%-os nátrium-hidroxid szállításának tervezése

ANKEL Vegyipari Kft.

 • Az AUDI gépjárműgyártás során keletkezett „BC-jelű” iszapos szennyvíz kezelése, az iszapkinyerési technológia koncepciós terveinek elkészítése
 • OV34 típusú centrifuga felújítása

Elérhetőség

Tetamax Műszaki Szolgáltató Kft.

Cím:
H-1112 Budapest, Facsemete utca 2.

Titkárság:
Tel.: +36/1 246 8277
Fax: +36/1 260 2200
office@tetamax.hu

Mánfai Károly – Ügyvezető (vegyipari gépészet)

Mánfai Zsolt - Divízió vezető (épületgépészet)
Tel.: +36/20 416 6566
manfai.zs@tetamax.hu